Location:Home->Brand->VARIABLE DIAMETER - OMEGA TYPE

VARIABLE DIAMETER - OMEGA TYPE

1545982656.jpg04 PIPE CLIPS PRESSED INTO A ROUND HOLE VARIABLE DIAMETER - OMEGA TYPE.png

REF.RemarksØD1/L1xH1FØRl x bhh1Form?
013250013250181,75...36,5...6,723,6 x 822.551
01473201473218 x 181,7...2,56,5...6,723,6 x 821.84.71
01492001492018,4 x 15,50,7...26,5...6,723,5 x 821.854.71
05317505317518,5 x 15,50,7...2,56,3...6,723 x 82251
016304016304(2x) 100,7...28...8,223,5 x 821.8591
05347905347922 x 18,50,7...2,56,5...6,728,6 x 824.551
01527201527222,5 x 200,7...26,5...6,731 x 2028.35121
01395101395123.50,7...26,5...6,730 x 828.654.71
014526014526270,7...1,56,5...6,735 x 832.661
05349005349025 x 220,7...26,5...6,730,5 x 829.251
05408505408531 x 250,7...36,5...6,736,7 x 83551
0542570542577,8 x 5,60,5...1,26,5...6,712,5 x 811.251
0158660158669,8 x 8,70,7...26,5...6,714,6 x 815.354.72
01896501896513,75 x 130,7...26,5...6,719,35 x 820.34.72
01406401406414,7 x 10,30,7...26,5...6,719,5 x 817.354.72
01586701586716,1 x 12,80,7...26,5...6,720,9 x 1420.254.72
01568101568116,6 x 100,7...26,5...6,721,4 x 817.954.72
1521571521572...80,7...2,76,5...6,7---3
1521581521582...80,7...36,5...6,7---3
1524431524433,1...3,30,7...26...7---3