Location:Home->Brand->7/8(28)

7/8(28)

Bobtail 7/8(28)Inch


Part No.RemarksDiameterGrip RangeMax Hole SizeA[B] Head Dia (max)[C] Head Height (max)DEShear (lbs) Clamp (lbf)Tensile (lbs)CollarFGH(Grade 5)J
BTR-BR28-20GABTR-BR28-20GABTC5-R28UA1.25-1.6215/16".875 max1.540 - 1.665.525 - .5850.253.056434003925055450BTC5-R28UA BTC5-R28BL7/8"1.775 - 1.8651.280 - 1.3001.310 - 1.3250.885 - 0.900
BTR-BR28-24GABTR-BR28-24GABTC5-R28UA1.50-1.8715/16".875 max1.540 - 1.665.525 - .5850.253.306434003925055450BTC5-R28UA BTC5-R28BL7/8"1.775 - 1.8651.280 - 1.3001.310 - 1.3250.885 - 0.900
BTR-BR28-28GABTR-BR28-28GABTC5-R28UA1.75-2.1215/16".875 max1.540 - 1.665.525 - .5850.253.556434003925055450BTC5-R28UA BTC5-R28BL7/8"1.775 - 1.8651.280 - 1.3001.310 - 1.3250.885 - 0.900
BTR-BR28-32GABTR-BR28-32GABTC5-R28UA2.00-2.3715/16".875 max1.540 - 1.665.525 - .5850.53.806434003925055450BTC5-R28UA BTC5-R28BL7/8"1.775 - 1.8651.280 - 1.3001.310 - 1.3250.885 - 0.900
BTR-BR28-36GABTR-BR28-36GABTC5-R28UA2.25-2.6215/16".875 max1.540 - 1.665.525 - .5850.54.056434003925055450BTC5-R28UA BTC5-R28BL7/8"1.775 - 1.8651.280 - 1.3001.310 - 1.3250.885 - 0.900
BTR-BR28-40GABTR-BR28-40GABTC5-R28UA2.50-2.8715/16".875 max1.540 - 1.665.525 - .5850.54.306434003925055450BTC5-R28UA BTC5-R28BL7/8"1.775 - 1.8651.280 - 1.3001.310 - 1.3250.885 - 0.900
BTR-BR28-44GABTR-BR28-44GABTC5-R28UA2.75-3.1215/16".875 max1.540 - 1.665.525 - .5850.54.556434003925055450BTC5-R28UA BTC5-R28BL7/8"1.775 - 1.8651.280 - 1.3001.310 - 1.3250.885 - 0.900
BTR-BR28-48GABTR-BR28-48GABTC5-R28UA3.00-3.3715/16".875 max1.540 - 1.665.525 - .5850.54.806434003925055450BTC5-R28UA BTC5-R28BL7/8"1.775 - 1.8651.280 - 1.3001.310 - 1.3250.885 - 0.900
BTR-BR28-52GABTR-BR28-52GABTC5-R28UA3.25-3.6215/16".875 max1.540 - 1.665.525 - .5850.55.056434003925055450BTC5-R28UA BTC5-R28BL7/8"1.775 - 1.8651.280 - 1.3001.310 - 1.3250.885 - 0.900
BTR-BR28-56GABTR-BR28-56GABTC5-R28UA3.50-3.8715/16".875 max1.540 - 1.665.525 - .5850.55.306434003925055450BTC5-R28UA BTC5-R28BL7/8"1.775 - 1.8651.280 - 1.3001.310 - 1.3250.885 - 0.900
BTR-BR28-60GABTR-BR28-60GABTC5-R28UA3.75-4.1215/16".875 max1.540 - 1.665.525 - .5850.55.556434003925055450BTC5-R28UA BTC5-R28BL7/8"1.775 - 1.8651.280 - 1.3001.310 - 1.3250.885 - 0.900
BTR-BR28-64GABTR-BR28-64GABTC5-R28UA4.00-4.3715/16".875 max1.540 - 1.665.525 - .5850.55.806434003925055450BTC5-R28UA BTC5-R28BL7/8"1.775 - 1.8651.280 - 1.3001.310 - 1.3250.885 - 0.900
BTR-BR28-68GABTR-BR28-68GABTC5-R28UA4.25-4.6215/16".875 max1.540 - 1.665.525 - .5850.56.056434003925055450BTC5-R28UA BTC5-R28BL7/8"1.775 - 1.8651.280 - 1.3001.310 - 1.3250.885 - 0.900
BTR-BR28-72GABTR-BR28-72GABTC5-R28UA4.50-4.8715/16".875 max1.540 - 1.665.525 - .5850.56.306434003925055450BTC5-R28UA BTC5-R28BL7/8"1.775 - 1.8651.280 - 1.3001.310 - 1.3250.885 - 0.900
BTR-BR28-4NPBTR-BR28-4NPBTC5-R28UA.25-.6215/16".875 max1.540 - 1.665.525 - .5850.252.056434003925055450BTC5-R28UA BTC5-R28BL7/8"1.775 - 1.8651.280 - 1.3001.310 - 1.3250.885 - 0.900
BTR-BR28-8NPBTR-BR28-8NPBTC5-R28UA.50-.8715/16".875 max1.540 - 1.665.525 - .5850.252.306434003925055450BTC5-R28UA BTC5-R28BL7/8"1.775 - 1.8651.280 - 1.3001.310 - 1.3250.885 - 0.900
BTR-BR28-12NPBTR-BR28-12NPBTC5-R28UA.75-1.1215/16".875 max1.540 - 1.665.525 - .5850.252.556434003925055450BTC5-R28UA BTC5-R28BL7/8"1.775 - 1.8651.280 - 1.3001.310 - 1.3250.885 - 0.900
BTR-BR28-16NPBTR-BR28-16NPBTC5-R28UA1.00-1.3715/16".875 max1.540 - 1.665.525 - .5850.252.806434003925055450BTC5-R28UA BTC5-R28BL7/8"1.775 - 1.8651.280 - 1.3001.310 - 1.3250.885 - 0.900
BTR-BR28-20NPBTR-BR28-20NPBTC5-R28UA1.25-1.6215/16".875 max1.540 - 1.665.525 - .5850.253.056434003925055450BTC5-R28UA BTC5-R28BL7/8"1.775 - 1.8651.280 - 1.3001.310 - 1.3250.885 - 0.900
BTR-BR28-24NPBTR-BR28-24NPBTC5-R28UA1.50-1.8715/16".875 max1.540 - 1.665.525 - .5850.253.306434003925055450BTC5-R28UA BTC5-R28BL7/8"1.775 - 1.8651.280 - 1.3001.310 - 1.3250.885 - 0.900