Location:Home->Brand->7/8(28)

7/8(28)

Bobtail 7/8(28)Inch


Part No.RemarksDiameterGrip RangeMax Hole SizeA[B] Head Dia (max)[C] Head Height (max)DEShear (lbs) Clamp (lbf)Tensile (lbs)CollarFGH(Grade 5)J
BTR-BR28-36D1BTR-BR28-36D1BTC5-R28UA2.25-2.6215/16".875 max1.540 - 1.665.525 - .5850.54.056434003925055450BTC5-R28UA BTC5-R28BL7/8"1.775 - 1.8651.280 - 1.3001.310 - 1.3250.885 - 0.900
BTR-BR28-40D1BTR-BR28-40D1BTC5-R28UA2.50-2.8715/16".875 max1.540 - 1.665.525 - .5850.54.306434003925055450BTC5-R28UA BTC5-R28BL7/8"1.775 - 1.8651.280 - 1.3001.310 - 1.3250.885 - 0.900
BTR-BR28-44D1BTR-BR28-44D1BTC5-R28UA2.75-3.1215/16".875 max1.540 - 1.665.525 - .5850.54.556434003925055450BTC5-R28UA BTC5-R28BL7/8"1.775 - 1.8651.280 - 1.3001.310 - 1.3250.885 - 0.900
BTR-BR28-48D1BTR-BR28-48D1BTC5-R28UA3.00-3.3715/16".875 max1.540 - 1.665.525 - .5850.54.806434003925055450BTC5-R28UA BTC5-R28BL7/8"1.775 - 1.8651.280 - 1.3001.310 - 1.3250.885 - 0.900
BTR-BR28-52D1BTR-BR28-52D1BTC5-R28UA3.25-3.6215/16".875 max1.540 - 1.665.525 - .5850.55.056434003925055450BTC5-R28UA BTC5-R28BL7/8"1.775 - 1.8651.280 - 1.3001.310 - 1.3250.885 - 0.900
BTR-BR28-56D1BTR-BR28-56D1BTC5-R28UA3.50-3.8715/16".875 max1.540 - 1.665.525 - .5850.55.306434003925055450BTC5-R28UA BTC5-R28BL7/8"1.775 - 1.8651.280 - 1.3001.310 - 1.3250.885 - 0.900
BTR-BR28-60D1BTR-BR28-60D1BTC5-R28UA3.75-4.1215/16".875 max1.540 - 1.665.525 - .5850.55.556434003925055450BTC5-R28UA BTC5-R28BL7/8"1.775 - 1.8651.280 - 1.3001.310 - 1.3250.885 - 0.900
BTR-BR28-64D1BTR-BR28-64D1BTC5-R28UA4.00-4.3715/16".875 max1.540 - 1.665.525 - .5850.55.806434003925055450BTC5-R28UA BTC5-R28BL7/8"1.775 - 1.8651.280 - 1.3001.310 - 1.3250.885 - 0.900
BTR-BR28-68D1BTR-BR28-68D1BTC5-R28UA4.25-4.6215/16".875 max1.540 - 1.665.525 - .5850.56.056434003925055450BTC5-R28UA BTC5-R28BL7/8"1.775 - 1.8651.280 - 1.3001.310 - 1.3250.885 - 0.900
BTR-BR28-72D1BTR-BR28-72D1BTC5-R28UA4.50-4.8715/16".875 max1.540 - 1.665.525 - .5850.56.306434003925055450BTC5-R28UA BTC5-R28BL7/8"1.775 - 1.8651.280 - 1.3001.310 - 1.3250.885 - 0.900