Location:Home->Brand->1/4(8)

1/4(8)

图片2.png

Bobtail 1/4(8)Inch

Part No.RemarksDiameterGrip RangeMax Hole SizeA[B] Head Dia (max)[C] Head Height (max)DEShear (lbs) Clamp (lbf)Tensile (lbs)CollarFGH(Grade 5)J
BT90-R8-20GABT90-R8-20GA1/4"1.125 — 1.3750.281.249 max0.4730.1131.1872305018053000BTC-R8GA0.485 — 0.5150.360 — 0.3800.396 MAX0.250 — 0.255
BT90-BR8-4GABT90-BR8-4GA1/4".125 —.3750.281.249 max0.4730.1130.1871430023003700BTC5-R8UA0.485 — 0.5150.360 — 0.3800.396 MAX0.250 — 0.255
BT90-BR8-6GABT90-BR8-6GA1/4".250 —.5000.281.249 max0.4730.1130.3121.125430023003700BTC5-R8UA0.485 — 0.5150.360 — 0.3800.396 MAX0.250 — 0.255
BT90-BR8-8GABT90-BR8-8GA1/4".375 —.6250.281.249 max0.4730.1130.4371.25430023003700BTC5-R8UA0.485 — 0.5150.360 — 0.3800.396 MAX0.250 — 0.255
BT90-BR8-10GABT90-BR8-10GA1/4".500 —.7500.281.249 max0.4730.1130.5621.375430023003700BTC5-R8UA0.485 — 0.5150.360 — 0.3800.396 MAX0.250 — 0.255
BT90-BR8-12GABT90-BR8-12GA1/4".625 —.8750.281.249 max0.4730.1130.6871.5430023003700BTC5-R8UA0.485 — 0.5150.360 — 0.3800.396 MAX0.250 — 0.255
BT90-BR8-14GABT90-BR8-14GA1/4".750 —1.0000.281.249 max0.4730.1130.8121.625430023003700BTC5-R8UA0.485 — 0.5150.360 — 0.3800.396 MAX0.250 — 0.255
BT90-BR8-16GABT90-BR8-16GA1/4".875 —1.1250.281.249 max0.4730.1130.9371.75430023003700BTC5-R8UA0.485 — 0.5150.360 — 0.3800.396 MAX0.250 — 0.255
BT90-BR8-18GABT90-BR8-18GA1/4"1.000 — 1.2500.281.249 max0.4730.1131.0621.875430023003700BTC5-R8UA0.485 — 0.5150.360 — 0.3800.396 MAX0.250 — 0.255
BT90-BR8-20GABT90-BR8-20GA1/4"1.125 — 1.3750.281.249 max0.4730.1131.1872430023003700BTC5-R8UA0.485 — 0.5150.360 — 0.3800.396 MAX0.250 — 0.255
BT90-C8-4BT90-C8-41/4".125 —.3750.281.249 max0.4730.1130.187118759501800BTC-2B80.485 — 0.5150.360 — 0.3800.396 MAX0.250 — 0.255
BT90-C8-6BT90-C8-61/4".250 —.5000.281.249 max0.4730.1130.3121.12518759501800BTC-2B80.485 — 0.5150.360 — 0.3800.396 MAX0.250 — 0.255
BT90-C8-8BT90-C8-81/4".375 —.6250.281.249 max0.4730.1130.4371.2518759501800BTC-2B80.485 — 0.5150.360 — 0.3800.396 MAX0.250 — 0.255
BT90-C8-10BT90-C8-101/4".500 —.7500.281.249 max0.4730.1130.5621.37518759501800BTC-2B80.485 — 0.5150.360 — 0.3800.396 MAX0.250 — 0.255
BT90-C8-12BT90-C8-121/4".625 —.8750.281.249 max0.4730.1130.6871.518759501800BTC-2B80.485 — 0.5150.360 — 0.3800.396 MAX0.250 — 0.255
BT90-C8-14BT90-C8-141/4".750 —1.0000.281.249 max0.4730.1130.8121.62518759501800BTC-2B80.485 — 0.5150.360 — 0.3800.396 MAX0.250 — 0.255
BT90-C8-16BT90-C8-161/4".875 —1.1250.281.249 max0.4730.1130.9371.7518759501800BTC-2B80.485 — 0.5150.360 — 0.3800.396 MAX0.250 — 0.255
BT90-C8-18BT90-C8-181/4"1.000 — 1.2500.281.249 max0.4730.1131.0621.87518759501800BTC-2B80.485 — 0.5150.360 — 0.3800.396 MAX0.250 — 0.255
BT90-C8-20BT90-C8-201/4"1.125 — 1.3750.281.249 max0.4730.1131.187218759501800BTC-2B80.485 — 0.5150.360 — 0.3800.396 MAX0.250 — 0.255
BT90-U8-4BT90-U8-41/4".125 —.3750.281.249 max0.4730.1130.1871355018052750BTC-U80.485 — 0.5150.360 — 0.3800.396 MAX0.250 — 0.255