Location:Home->Brand->1/4(8)

1/4(8)

图片2.png

Bobtail 1/4(8)Inch

Part No.RemarksDiameterGrip RangeMax Hole SizeA[B] Head Dia (max)[C] Head Height (max)DEShear (lbs) Clamp (lbf)Tensile (lbs)CollarFGH(Grade 5)J
BT-R8-4GABT-R8-4GA1/4".125 —.3750.281.249 max0.5370.140.1871305018053000BTC-R8GA0.485 — 0.5150.360 — 0.3800.396 MAX0.250 — 0.255
BT-R8-6GABT-R8-6GA1/4".250 —.5000.281.249 max0.5370.140.3121.125305018053000BTC-R8GA0.485 — 0.5150.360 — 0.3800.396 MAX0.250 — 0.255
BT-R8-8GABT-R8-8GA1/4".375 —.6250.281.249 max0.5370.140.4371.25305018053000BTC-R8GA0.485 — 0.5150.360 — 0.3800.396 MAX0.250 — 0.255
BT-R8-10GABT-R8-10GA1/4".500 —.7500.281.249 max0.5370.140.5621.375305018053000BTC-R8GA0.485 — 0.5150.360 — 0.3800.396 MAX0.250 — 0.255
BT-R8-12GABT-R8-12GA1/4".625 —.8750.281.249 max0.5370.140.6871.5305018053000BTC-R8GA0.485 — 0.5150.360 — 0.3800.396 MAX0.250 — 0.255
BT-R8-14GABT-R8-14GA1/4".750 —1.0000.281.249 max0.5370.140.8121.625305018053000BTC-R8GA0.485 — 0.5150.360 — 0.3800.396 MAX0.250 — 0.255
BT-R8-16GABT-R8-16GA1/4".875 —1.1250.281.249 max0.5370.140.9371.75305018053000BTC-R8GA0.485 — 0.5150.360 — 0.3800.396 MAX0.250 — 0.255
BT-R8-18GABT-R8-18GA1/4"1.000 — 1.2500.281.249 max0.5370.141.0621.875305018053000BTC-R8GA0.485 — 0.5150.360 — 0.3800.396 MAX0.250 — 0.255
BT-R8-20GABT-R8-20GA1/4"1.125 — 1.3750.281.249 max0.5370.141.1872305018053000BTC-R8GA0.485 — 0.5150.360 — 0.3800.396 MAX0.250 — 0.255
BT-BR8-4GABT-BR8-4GA1/4".125 —.3750.281.249 max0.5370.140.1871430023003700BTC5-R8UA0.485 — 0.5150.360 — 0.3800.396 MAX0.250 — 0.255
BT-BR8-6GABT-BR8-6GA1/4".250 —.5000.281.249 max0.5370.140.3121.125430023003700BTC5-R8UA0.485 — 0.5150.360 — 0.3800.396 MAX0.250 — 0.255
BT-BR8-8GABT-BR8-8GA1/4".375 —.6250.281.249 max0.5370.140.4371.25430023003700BTC5-R8UA0.485 — 0.5150.360 — 0.3800.396 MAX0.250 — 0.255
BT-BR8-10GABT-BR8-10GA1/4".500 —.7500.281.249 max0.5370.140.5621.375430023003700BTC5-R8UA0.485 — 0.5150.360 — 0.3800.396 MAX0.250 — 0.255
BT-BR8-12GABT-BR8-12GA1/4".625 —.8750.281.249 max0.5370.140.6871.5430023003700BTC5-R8UA0.485 — 0.5150.360 — 0.3800.396 MAX0.250 — 0.255
BT-BR8-14GABT-BR8-14GA1/4".750 —1.0000.281.249 max0.5370.140.8121.625430023003700BTC5-R8UA0.485 — 0.5150.360 — 0.3800.396 MAX0.250 — 0.255
BT-BR8-16GABT-BR8-16GA1/4".875 —1.1250.281.249 max0.5370.140.9371.75430023003700BTC5-R8UA0.485 — 0.5150.360 — 0.3800.396 MAX0.250 — 0.255
BT-BR8-18GABT-BR8-18GA1/4"1.000 — 1.2500.281.249 max0.5370.141.0621.875430023003700BTC5-R8UA0.485 — 0.5150.360 — 0.3800.396 MAX0.250 — 0.255
BT-BR8-20GABT-BR8-20GA1/4"1.125 — 1.3750.281.249 max0.5370.141.1872430023003700BTC5-R8UA0.485 — 0.5150.360 — 0.3800.396 MAX0.250 — 0.255
BT-C8-4BT-C8-41/4".125 —.3750.281.249 max0.5370.140.187118759501800BTC-2B80.485 — 0.5150.360 — 0.3800.396 MAX0.250 — 0.255
BT-C8-6BT-C8-61/4".250 —.5000.281.249 max0.5370.140.3121.12518759501800BTC-2B80.485 — 0.5150.360 — 0.3800.396 MAX0.250 — 0.255